Pedagogiska arbeten

Skapande skola

Målarverkstad för äldre i äldrevården

Kursverksamhet i måleri , valfri måleriteknik

Handledare i Kroki (figurativt tecknande efter levande modell)

Workshop i måleri och kroki och föreläsningar i måleritekniker