Separatutställningar de tre senaste åren

Konstnärsföreningen Galleri K, Västerås     2010

Sankt Petersburg, Blå hallen , Ryssland      2011

Virsbo Konsthall, Virsbo, Västmanland        2012

Samlingsutställningar de tre senaste åren

Tidö Slott, Naturreservaten utställning i regi av KRO    2015

Karbenning Folketshus och parker                                2016